یه ایمیل فورواردی از دپارتمان اومده برای یه ورک‌شاپ در مورد تحقیقات آکادمیک ولی فقط برای خانم‌ها! موندم تحقیقات چه ربطی به جنسیت داره!