این در جواب وقاحت حزب دموکرات بعد از رسوایی اخیره. گفته بودن روسیه ایمیل‌های ما رو منتشر کرده چون می‌خواد #ترامپ رئیس‌جمهور بشه! ۳/۳