ترامپ یه احمقه. اما استفاده از حماقتش برای ماستمالی کردن و لاپوشونی گندی که حزب دموکرات زده کار کثیفیه.