ویکی‌لیکس یه سری پیام صوتی از تلفن‌های مقامات حزب دموکرات رو منتشر کرده. https://t.co/PBUfhOPp0R