جولیان آسانژ چند ساعت پیش گفته بود ایمیل‌ها تازه شروع رو شدن مدارک لو رفته از حزب دموکراته.