چالش سطل آب یخ یادتونه؟ تحقیقات تأمین شده با کمک‌ها، منجر به شناسایی یه ژن شدن که می‌تونه به درمان ALS کمک کنه. https://t.co/MK7On2lUgK