User avatar

بعضی وقت‌ها ترس و نگرانی بی مورد برای از دست دادن یه چیز کوچیک، باعث میشه آدم چیزای بزرگتری رو از دست بده.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10