بارون - آواز: محسن نامجو | سه‌تار: امیر نوژن | شعر: اخوان ثالث https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=769677573137321&i...
من شکوه دارم، ای خدا، دل زار و زارون آتش گرفتم، ای خدا، آتش گرفتم شش تا جوونم، ای خدا، شد تیر بارون ابر بهارون، ای خدا بر کوه نباره بر من بباره، ای خدا، دل لاله زارون ‎· Peiman