در توضیح و توصیف، بخش‌های ناضروری را حذف کن. اصل "تیغ اوکام" - ویلیام اوکام https://fa.wikipedia.org/wiki/تیغ_اوکام
پارسیمونی، خیلی اصل جالبیه ‎· SaeedTheGiraffe ?
نمی‌دونستم چیه. تشکر ‎· Peiman
چوبکاری میکنید :) ‎· SaeedTheGiraffe ?