به به، عالیییی @nargesngs on Instagram: بابابزرگم ۹۰سالشه. او ۶سال پیش سومین لیسانسش رو گرفت و داره برای کنکور دکترا خودش رو آماده میکنه. بابابزرگم باهوشه. مثل بابابزرگم باشید. https://www.instagram.com/p/BBc2m67A8lx/
12547119_1717999761746916_1576970479_n.jpg.jpg
لیسانس ریاضی،روانشناسی و حقوق.معلم بازنشسته.شهردار اردبیل در سال ۵۱.رییس فرهنگ میاندوآب در سال ۵۴. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10205367591851078... ‎· Peiman
بابا بزرگ خودت؟ ‎· Assal
@mielmim: نه عسل جان ‎· Peiman