Avatar for peiman
‏به من گفتی که: هر روزت ببخشم زین دهن بوسی | کنون می‌بینمت زان وعده خیلی وامت افتاده - اوحدی
Comment
شاعر در جای دیگر میگوید که،گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم ... وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یَک ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
@saeedgreen: خلاصه همه سرکارن :)) ‎· Peiman
Comment
دقیقا :)))) شاعر اونجایی که میگه از مهرورزان رم وفا بیاموز جواب میشنوه که ز خوب رویان این کار کمتر آید:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place