خلاصه که امشب از دستتون غمباد گرفتم
چرا ؟؟ ‎- ardvisoor
چرا آخه؟ ‎- Elec Girl
@ardvisoor @elecgirl مهم نیست، امشب بی‌جنبه بودم ‎- Peiman
هعی :( ‎- Mamad