خلاصه که امشب از دستتون غمباد گرفتم
چرا ؟؟ ‎· ardvisoor
چرا آخه؟ ‎· Elec Girl
@ardvisoor @elecgirl مهم نیست، امشب بی‌جنبه بودم ‎· Peiman
هعی :( ‎· Mamad