هر چه خلاف‌آمد عادت بود | قافله سالار سعادت بود - نظامی
فال میگرفته؟ ‎· Mamad
@mirzaie ممد جان بیشتر توضیح بده :) ‎· Peiman
@peiman: داشته فال حافظ میگرفته نظامی :)) ‎· Mamad