هر چه خلاف‌آمد عادت بود | قافله سالار سعادت بود - نظامی
فال میگرفته؟ ‎- Mamad
@mirzaie ممد جان بیشتر توضیح بده :) ‎- Peiman
@peiman: داشته فال حافظ میگرفته نظامی :)) ‎- Mamad