کثرت اندیشیده‌ها.
کسری برگزار شده ها ‎· SaeedTheGiraffe ?