Avatar for peiman
زبان‌وطنی.
Comment
زبان مادری ‎· mousaviam2
Comment
@mousaviam2: بر وزن و تکیه به معنای "جهانْ‌وطنی" خوانده شود :) ‎· Peiman
Comment
زبان دل ، زبان مغز، زبان نغز، زبان نقض، زبان محض :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
@saeedgreen: سعید جان منظورم زبانِ وطنی نیست. زبانْ‌وطنی خوانده شود ‎· Peiman
Comment
آه، زبان وطنی، تازه به پنداشت ایران شهر هم نزدیک میشیم ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
@saeedgreen: و با دانستن هر زبان دیگر وطن معنای گسترده‌تری خواهد داشت ‎· Peiman
Comment
خیلی نکته ی عجیبیه این، آدم حس میکنه یک نفر و از یک قبیله نیست، از هر زبان قبیله و هر لهجه آدمی ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
@saeedgreen: بدون هیچ مرزی، مگر اینکه فرد خودش خودش رو محدود به زبانش کنه که باز در اینصورت هم چون داره به جای خاک به زبان می‌اندیشه، تمام زندگی رنگ دیگه‌ای می‌گیره و خلق در زبان یعنی آزادی در همون زبان ‎· Peiman
Comment
@saeedgreen سعید جان اگر ذهنت بسطش داد حتما برام کامنت بگذار. ‎· Peiman
Comment
همین که سخن بدون هیچ مرزی به میان میاد یاد جان لنن و آهنگ ایمجین میافتم، جدای از آهنگ، یاد مباحثه ی تاریخی بر سر پرسش کدام یک نخست آمد ، زبان یا اندیشه میافتم ‎· SaeedTheGiraffe ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place