تکنوازی تمبک - فربد یدالهی https://youtu.be/fuslt2pExxM
به به :) تمبک در مکتب موسیقی اصفهان جایگاه ویژه ای داره ‎- Mamad