prytkov » from archive
alex_prytkov liked Sjunde inseglet, Det (1957). - http://www.imdb.com/title/tt0050976/
Vita incerta, mors certissima ‎· prytkov