prytkov » from archive
alex_prytkov liked Some Like It Hot (1959). - http://filmfeed.ru/movie/tt0053291/