prytkov » from archive
@marinka239 мы же его так и не посмотрели! ‎- prytkov
Зато посмотрели golf show :) ‎- Graf Schwanz vom Berg