prytkov » from archive
alex_prytkov liked Andrey Rublyov (1966). - http://filmfeed.ru/movie/tt0060107/