چرا هم فیو داره هم لایک ؟
فیوش برای بوکمارک کردن به کار میره واسه خودت ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
تو با اينهمه زن و بچه باز پاشدي اومدي اينجا:))) ‎- shompi
خفشو:))) ‎- Nebraska
@puyax: نه جدا هدفت چيه؟:))))بازم دنبال زن مي گردي؟:))) ‎- shompi
اره خدایی ادم قحطه از اینجا زن بگیرم :)) ‎- Nebraska
براي تو فرق نداره كه:)))) ‎- shompi
عه این شامپوز که میگفتید خوشگله و اینا. ایشونه؟؟ ‎- ♕Dr. Eynollah ♕
@eynollah: هموني ام كه تو فرفر يه روز در ميون بلاك مي كردي:)))))) ‎- shompi
آره اونجا ساندیس میخورد. ‎- ♕Dr. Eynollah ♕