چرا هم فیو داره هم لایک ؟
فیوش برای بوکمارک کردن به کار میره واسه خودت ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
تو با اينهمه زن و بچه باز پاشدي اومدي اينجا:))) ‎· shompi
خفشو:))) ‎· Nebraska
@puyax: نه جدا هدفت چيه؟:))))بازم دنبال زن مي گردي؟:))) ‎· shompi
اره خدایی ادم قحطه از اینجا زن بگیرم :)) ‎· Nebraska
براي تو فرق نداره كه:)))) ‎· shompi
عه این شامپوز که میگفتید خوشگله و اینا. ایشونه؟؟ ‎· ♕Dr. Eynollah ♕
@eynollah: هموني ام كه تو فرفر يه روز در ميون بلاك مي كردي:)))))) ‎· shompi
آره اونجا ساندیس میخورد. ‎· ♕Dr. Eynollah ♕