اولين تصوير لو رفته از اولين نفر كه مكان رو كشف كرد
image.png
:))))))))))))))))) ‎· farahnaaz
:)))))))))) ‎· بــــــــــاران!
:)) ‎· Siavash keshmiri
بیشتر شبیه خودته:))) ‎· shompi
هوووی گوریل توییترتو چک کن ‎· shompi
جواب دادم توييتر@shompi ‎· Nebraska