اسكرانچ بزن
image.png
بح و بح وبح ‎- farahnaaz
سرنگ چرا :( ‎- Farzaaneh
لاك زدي؟:))) ‎- shompi
تزریق میکنن؟ ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
فرزانه:)))) ‎- Nebraska
@shompoz تو كه نميزني من بايد بزنم ديگه:دي ‎- Nebraska
عمه قرطي بازي الكيه ‎- Nebraska
من نميتونم :( جدى چرا سرنگ كرده توش؟ ‎- Farzaaneh
با سرنگ كاكاعو بپاشي رو بقيه چيزا=))))) ‎- Nebraska
شت شت شت :)))) ‎- Farzaaneh
عجب چیز خفنیه .حتی تو خارج هم از این جور چیزها نیست ‎- Kenny
سرنگ برای تزریق کاکائو و احیانا خامه هم باشه استفاده میشه ‎- farahnaaz