اسكرانچ بزن
image.png
بح و بح وبح ‎· farahnaaz
سرنگ چرا :( ‎· Farzaaneh
لاك زدي؟:))) ‎· shompi
تزریق میکنن؟ ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
فرزانه:)))) ‎· Nebraska
@shompoz تو كه نميزني من بايد بزنم ديگه:دي ‎· Nebraska
عمه قرطي بازي الكيه ‎· Nebraska
من نميتونم :( جدى چرا سرنگ كرده توش؟ ‎· Farzaaneh
با سرنگ كاكاعو بپاشي رو بقيه چيزا=))))) ‎· Nebraska
شت شت شت :)))) ‎· Farzaaneh
عجب چیز خفنیه .حتی تو خارج هم از این جور چیزها نیست ‎· Kenny
سرنگ برای تزریق کاکائو و احیانا خامه هم باشه استفاده میشه ‎· farahnaaz