ميخام اواتار عوض كنم اين مياد . چه كنم ؟
image.png
با ایمیل اینجا برو اینجا ثبتنام کن https://en.gravatar.com ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
باس صدقت صاف باشه :)) ‎· Dice Marshal
برای من نیومد! ‎· همصدا
عکست دزدی عه اخه:)))) ‎· shompi
@arash: مرسي ارش جون ‎· Nebraska
@napalmdice: اوپس:)) ‎· Nebraska
@shompi: جنبه شوخي نداري:)) ‎· Nebraska
@puyax: خودت نداری ‎· shompi
@shompi: بوس بوس هاني ‎· Nebraska
@puyax: قهرم باهات منت نکش ‎· shompi
@shompi: جواب بوس واجبه هاني ‎· Nebraska
@puyax: مگه من با تو نبودم گفتم توییترتو چک کن؟ ‎· shompi