ميخام اواتار عوض كنم اين مياد . چه كنم ؟
image.png
با ایمیل اینجا برو اینجا ثبتنام کن https://en.gravatar.com ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
باس صدقت صاف باشه :)) ‎- Dice Marshal
برای من نیومد! ‎- همصدا
عکست دزدی عه اخه:)))) ‎- shompi
@arash: مرسي ارش جون ‎- Nebraska
@napalmdice: اوپس:)) ‎- Nebraska
@shompi: جنبه شوخي نداري:)) ‎- Nebraska
@puyax: خودت نداری ‎- shompi
@shompi: بوس بوس هاني ‎- Nebraska
@puyax: قهرم باهات منت نکش ‎- shompi
@shompi: جواب بوس واجبه هاني ‎- Nebraska
@puyax: مگه من با تو نبودم گفتم توییترتو چک کن؟ ‎- shompi