چه خبر ؟
سلامتی ‎- اسکولاسیون
عه کی اومدی من خبر نشدم :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
خيلي هم خوب@oskolasion ‎- Nebraska
@saeedgreen: دم صبح بود نخواستم از خواب بپري:)) ‎- Nebraska
یه عکس بازو بذار باور کنیم خودتی :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
؟؟؟ من تو فرفر شما را ندیدم ‎- farahnaaz
عنتر :)) ‎- آرزو
عنتر :)) ‎- آرزو ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
عنتر :)) ‎- آرزو ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین ‎- اسکولاسیون
عنتر :)) ‎- آرزو ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین ‎- اسکولاسیون ‎- SaeedTheGiraffe ?
عه می خواستم بهت پیغام بدم:))خب خودت اومدی ‎- shompi
بي ادب شدين:)) ‎- Nebraska
@shompi: مرسي:)) ‎- Nebraska
سلامتی ‎- جولیا پندلتون
به به خاکی ‎- مستانه
دسته تبر ‎- arashferferi
بگم كجا؟:))) ‎- Nebraska