از اين بچه خبر نداريد؟!
بود که یه رونماییم کرده بود یه پیام بده به من خاکول تو تلگرام:/ ‎- مستانه
باهاش دعوام شده بود تو دبي مخ دوسدختر مارو زد دعوامون شد قهريم با هم :))) ‎- Nebraska
خاک تو سررتون:))))تو که تو خط پاتایا بودی چی شد رفتی دبی ‎- مستانه
تقصير اون عنتر به بارتندر هم رحم نميكنه:))) ، پويا دفتر دستك داره يه ماه اونجا اويزونش بوديم ‎- Nebraska
هاهاهاها چه خوب اینبار منم ببر:دی.....بچه زنشو ول کرده خراب شده اما توی خاک تو سر چرا با بارتندر دوست شدی حمال:)))) ‎- مستانه
نادر اینارو میبینی خاکول؟ ‎- مستانه
عن بهت خاکی ‎- arashferferi
تلگلاس بهت پیام دادم خاکول بیا خطمو عوض کردما:دی ‎- مستانه
بارتندره خوب بود:))، نه ‎- Nebraska
@arashferferi: ارش:))))) ‎- مستانه
تخمت ، من كه پويام:)))))@arashferferi ‎- Nebraska
عن چه پویا باشی چه خاکی همونقدر گوزی که بودی :))) ‎- arashferferi
كصافط:)))@arashferferi ‎- Nebraska
هوووی عن چرا جواب نمیدی پس:/ ‎- مستانه
حال نميكنم باهات:)) ‎- Nebraska
بمیر بی شووور :)) الان میزنم بلاکت میکنم بعد بیا منت کشی :دی ‎- مستانه
بابا پويام ميگم:)) دست از سر من بردار ضعيفه:دي ‎- Nebraska
عه خاک تو سرررت زشت ایکبیری خنگوول:/ ‎- مستانه
خودتی دادا ؟؟ ‎- گرین
نخیر پویاست خودشو عن کرده:/ ‎- مستانه
گرين بيخيال نميشه مجبورم بگم يكي ديگم :)))@mastaneh @green ‎- Nebraska
شت دقتم چه کم شده آدرسم ندیدم :))) ‎- گرین
اینجام دست از این عن بازیا برنمیداری؟؟:دی ‎- گرین
گرین گرین چطوری خوبی ‎- مستانه
مرسی مستانه جون تو خوبی ؟ بیخبرم ازت ..زندگی متاهلی خوبه ؟ ‎- گرین
حوصلمون سر رفته بازارم خبري نيست :))))@green ‎- Nebraska
هاع خوبه:) دانشجویی چطور میگذره:دی ‎- مستانه
@green: خوب بی خبری چون پیام نمیدی دیگه:))) ‎- مستانه
دانشجویی عنه ‎- گرین
اهواز خوبه که خوش بگذرون بابا:) ‎- مستانه
اهواز خوبه ولی من همش درگیر پایان نامم ‎- گرین