از اين بچه خبر نداريد؟!
بود که یه رونماییم کرده بود یه پیام بده به من خاکول تو تلگرام:/ ‎· مستانه
باهاش دعوام شده بود تو دبي مخ دوسدختر مارو زد دعوامون شد قهريم با هم :))) ‎· Nebraska
خاک تو سررتون:))))تو که تو خط پاتایا بودی چی شد رفتی دبی ‎· مستانه
تقصير اون عنتر به بارتندر هم رحم نميكنه:))) ، پويا دفتر دستك داره يه ماه اونجا اويزونش بوديم ‎· Nebraska
هاهاهاها چه خوب اینبار منم ببر:دی.....بچه زنشو ول کرده خراب شده اما توی خاک تو سر چرا با بارتندر دوست شدی حمال:)))) ‎· مستانه
نادر اینارو میبینی خاکول؟ ‎· مستانه
عن بهت خاکی ‎· arashferferi
تلگلاس بهت پیام دادم خاکول بیا خطمو عوض کردما:دی ‎· مستانه
بارتندره خوب بود:))، نه ‎· Nebraska
@arashferferi: ارش:))))) ‎· مستانه
تخمت ، من كه پويام:)))))@arashferferi ‎· Nebraska
عن چه پویا باشی چه خاکی همونقدر گوزی که بودی :))) ‎· arashferferi
كصافط:)))@arashferferi ‎· Nebraska
هوووی عن چرا جواب نمیدی پس:/ ‎· مستانه
حال نميكنم باهات:)) ‎· Nebraska
بمیر بی شووور :)) الان میزنم بلاکت میکنم بعد بیا منت کشی :دی ‎· مستانه
بابا پويام ميگم:)) دست از سر من بردار ضعيفه:دي ‎· Nebraska
عه خاک تو سرررت زشت ایکبیری خنگوول:/ ‎· مستانه
خودتی دادا ؟؟ ‎· گرین
نخیر پویاست خودشو عن کرده:/ ‎· مستانه
گرين بيخيال نميشه مجبورم بگم يكي ديگم :)))@mastaneh @green ‎· Nebraska
شت دقتم چه کم شده آدرسم ندیدم :))) ‎· گرین
اینجام دست از این عن بازیا برنمیداری؟؟:دی ‎· گرین
:))) ‎· پرنده مهاجر
گرین گرین چطوری خوبی ‎· مستانه
مرسی مستانه جون تو خوبی ؟ بیخبرم ازت ..زندگی متاهلی خوبه ؟ ‎· گرین
حوصلمون سر رفته بازارم خبري نيست :))))@green ‎· Nebraska
هاع خوبه:) دانشجویی چطور میگذره:دی ‎· مستانه
@green: خوب بی خبری چون پیام نمیدی دیگه:))) ‎· مستانه
دانشجویی عنه ‎· گرین
اهواز خوبه که خوش بگذرون بابا:) ‎· مستانه
اهواز خوبه ولی من همش درگیر پایان نامم ‎· گرین