اقا ماشين وارداتي چه داره ميخوره تو سرش، از اين فوسكا خبر نداريد؟
گرون شده بود كه ماشين؟ ‎· shompi
نه الان من يه ازرا گرنجور گرفتم سه ماه پيش ١٦٥ الان ١٥٨ پول نميدن بهم. چون تا چن وقت ديگه دست امارات كوتاه ميشه ماشين يه افتي ميكنه واسطه ها برن كنار. البته اين يه دليلشه فقط ‎· Nebraska
ما هشت ماه پيش يه هيوندا گرفتيم دو ماه بعدش ٢٠تومن ارزون شد چند روز پيش ديدم باز گرون شده.من نسبت به هفت هشت ماه پيش مقايسه كردم ‎· shompi
تحريمارو برداشتن روش خيلي تاثير داره ‎· Nebraska
@shompi: م.ب ‎· hadi
@hadinik: من نخریدم که ماشین خواهرمه:))من اس و پاسشون به حساب می ام:)) ‎· shompi
جدی چقدر؟ ارزون شده بگو برم بخرم :دی ‎· arashferferi
رنو پنج هم وارداتی محسوب میشه؟ :دی ‎· arashferferi
ارش تو سوار همون الاغت بشي راحت تري پول بنزينم پس انداز كردي:)) ‎· Nebraska