ناهار چي دارين؟ اگه خيلي خوبه نگيد
پلو با مرغ:) مرغشو همسر پخته، پلوشو خودم ‎- روانشناس
رونوشت داری گوریل ‎- shompi
هیچی :| ‎- خانوم میم
نوش جون@ravanshenas2016 ‎- Nebraska
كو ؟@shompi ‎- Nebraska
دم مادر شوهرتو ببين:)))@saye ‎- Nebraska
@puyax: دیگه ناهار خوردن اونا هم، باید به فکر نیمرو باشم ‎- خانوم میم
زرشک پلو با مرغ شما هم بفرمایید ‎- گرگان‌نت (✓)
جوجه کباب :))) ‎- farahnaaz
ماست اسفناج ‎- 222888
کفاف ‎- shompi
نوش جونتون. ولي من هنوز ناهار نخوردم گير كردم تو جلسه با اين تاجر افغان ‎- Nebraska