ناهار چي دارين؟ اگه خيلي خوبه نگيد
پلو با مرغ:) مرغشو همسر پخته، پلوشو خودم ‎· روانشناس
رونوشت داری گوریل ‎· shompi
هیچی :| ‎· خانوم میم
نوش جون@ravanshenas2016 ‎· Nebraska
كو ؟@shompi ‎· Nebraska
دم مادر شوهرتو ببين:)))@saye ‎· Nebraska
@puyax: دیگه ناهار خوردن اونا هم، باید به فکر نیمرو باشم ‎· خانوم میم
زرشک پلو با مرغ شما هم بفرمایید ‎· گرگان‌نت (✓)
جوجه کباب :))) ‎· farahnaaz
ماست اسفناج ‎· 222888
کفاف ‎· shompi
نوش جونتون. ولي من هنوز ناهار نخوردم گير كردم تو جلسه با اين تاجر افغان ‎· Nebraska