دغدغه مكان شده شام ناهار خانوما؟ كجان شايگان و خاكي و پويا ديگر بزرگان فرفر !؟
پویا؟ :))))) ‎· arashferferi
ما این دغدغه رو نداشته باشیم که شما آقایون گرسنه می مونین ... بیا و خوبی کن ‎· خانوم میم
مرظ نفهم:))@arashferferi ‎· Nebraska
شوخي ميكنم سخت نگير @saye ‎· Nebraska
آخخخ چقد اون فرفر محتوا داشت ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™