دغدغه مكان شده شام ناهار خانوما؟ كجان شايگان و خاكي و پويا ديگر بزرگان فرفر !؟
پویا؟ :))))) ‎- arashferferi
ما این دغدغه رو نداشته باشیم که شما آقایون گرسنه می مونین ... بیا و خوبی کن ‎- خانوم میم
مرظ نفهم:))@arashferferi ‎- Nebraska
شوخي ميكنم سخت نگير @saye ‎- Nebraska
آخخخ چقد اون فرفر محتوا داشت ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™