عكسي كمتر ديده شده از شومپوز)shompi)
image.png
البته اين عكس براي ٣ سال پيشش هست:))تولدش بود ، يادش بخير ‎- Nebraska
:) ‎- arashferferi
چه خوشگلم ‎- shompi
@shompi دخترم این اصلا معلوم نیست لجش گرفته :دی ‎- arashferferi
بله همينطوره@shompi ‎- Nebraska
@arashferferi: سوژه پیدا نکرده دیگه همین از دستش بر می اومده:)))) ‎- shompi