عكسي كمتر ديده شده از شومپوز)shompi)
image.png
البته اين عكس براي ٣ سال پيشش هست:))تولدش بود ، يادش بخير ‎· Nebraska
:) ‎· arashferferi
چه خوشگلم ‎· shompi
@shompi دخترم این اصلا معلوم نیست لجش گرفته :دی ‎· arashferferi
بله همينطوره@shompi ‎· Nebraska
@arashferferi: سوژه پیدا نکرده دیگه همین از دستش بر می اومده:)))) ‎· shompi