اينايي كه دهنشون بو پياز ميده نيان تو پيج من ، مرسي .اه
بی حیاها ‎- soshyans
:))))) ‎- farahnaaz