دو روز تو هتل بودم تا عزيزترين ادم زندگيم رو ببينم، ولي هرگز نياوردنش
image.png
:| ‎· farahnaaz
اصن تو عکسم معلومه منتظری ‎· گرین
... ‎· نیالا