دو روز تو هتل بودم تا عزيزترين ادم زندگيم رو ببينم، ولي هرگز نياوردنش
image.png
:| ‎- farahnaaz
اصن تو عکسم معلومه منتظری ‎- گرین
... ‎- نیالا