واااي چقد مستم من
قر کمرم و فیلان :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
!!سر ظهری؟ ‎· bahram13
نه اهنگه بود ديشب تا حالا افتاده تو دهنم:))) ‎· Nebraska