واااي چقد مستم من
قر کمرم و فیلان :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
!!سر ظهری؟ ‎- bahram13
نه اهنگه بود ديشب تا حالا افتاده تو دهنم:))) ‎- Nebraska