مهمون كاري از شهرستان داشتم . بردمش رستوران غذا بهش دادم بچه پرررو ميگه چقد بده غذاهاي تهران. فيكه گوشتاشون. حمال نون خشك خور
حتمن بردیش پیش اصغر سگ پز :)) ‎· bahram13
اره خدايي:))) ‎· Nebraska
خدای بهترین غذاها و رستورانها تو تهرانه .بدترین کبابی ها هم شمال :) ‎· bahram13