ديدم اقايون حركتي نميزنن گفتم پرچممون رو بالا نگه دارم
image.png
قبول نیست :)) ‎· farahnaaz
شبیه عنه:))) ‎· مستانه
چراع؟:)) ‎· Nebraska
حمال اين رو دادم زنو بچم خوردن:)))@mastaneh ‎· Nebraska
اووه اووه قاتل عن برم گزارش بدم ببرننت:)) ‎· مستانه
ديگه ريدي خفخون بگير:))) @mastaneh ‎· Nebraska
@puyax: من که نریدم البته ریدمون هنرنمایی شماست:))))) ‎· مستانه
شوعرم كردي ادم نشدي :))@mastaneh ‎· Nebraska
خوب هانی من که فرشته ام تو به خودت بگو که دو تا بچه داری و شیش تا زن هنوز هیولایی:)))) ‎· مستانه
من كه متوجه تو نميشم، خيلي گنگي:))@mastaneh ‎· Nebraska
اره صدا نمیرسه:))))به نفعتم نیست برسه:دی ‎· مستانه
@mastaneh: ببند ‎· Nebraska
بی شخصیت:)))) ‎· مستانه