ديدم اقايون حركتي نميزنن گفتم پرچممون رو بالا نگه دارم
image.png
قبول نیست :)) ‎- farahnaaz
شبیه عنه:))) ‎- مستانه
چراع؟:)) ‎- Nebraska
حمال اين رو دادم زنو بچم خوردن:)))@mastaneh ‎- Nebraska
اووه اووه قاتل عن برم گزارش بدم ببرننت:)) ‎- مستانه
ديگه ريدي خفخون بگير:))) @mastaneh ‎- Nebraska
@puyax: من که نریدم البته ریدمون هنرنمایی شماست:))))) ‎- مستانه
شوعرم كردي ادم نشدي :))@mastaneh ‎- Nebraska
خوب هانی من که فرشته ام تو به خودت بگو که دو تا بچه داری و شیش تا زن هنوز هیولایی:)))) ‎- مستانه
من كه متوجه تو نميشم، خيلي گنگي:))@mastaneh ‎- Nebraska
اره صدا نمیرسه:))))به نفعتم نیست برسه:دی ‎- مستانه
@mastaneh: ببند ‎- Nebraska
بی شخصیت:)))) ‎- مستانه