شما واقعن همينقدر كه نشون ميدين نازو كوول نيستينا، با ٧،٨ نفري ازتون خاطره دارم مثه بنز تو محيط واقعي لاليد:دي
نه اينكه خودت خيلي خوش مشربي ‎· shompi
ای بابا اختیار دارید... شما یه قرار بذار با ما حالا شاید نظرت عوض شد :))) شومپی رو دیدی شاید فکر کردی همه مثل شومپی هستن ... حالا خودت چجوری هستی؟ :)) ‎· نومیا
افرال تو فرفر قديم منظورمه:))@afraal ‎· Nebraska
خدايي خوبم ديگه ادم باش@shompi ‎· Nebraska
نوميا جان ما كوچيك شمام هستيم :))@nomia ‎· Nebraska
@nomia نومیای خفه شده من اینو ندیدم فقط باش حرف زدم خیلی لالی بود:)))) @puyax پویا بهت توصیه می کنم اصلا با نومیا قرار نزار :)))من یه بار از دور دیدمش هنوز کابوس می بینم ‎· shompi
من مث بنز زبونم درازه تو واقعی برعکس اینجا که لالم :))) ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
خاک تو سرت شومپی..از نیگات میفمیدم ازون دور دلت میخواست هی بیای حرف بزنی با من اما ساکت نشسته بودی مثل موش .. مثلا یعنی خیلی محجوب و فیلانی.. برو آبجی..خودتی :))) ‎· نومیا
@nomia: ما اونور داشتیم مسخرت می کردیم می خندیدیم دیگه همچین ادمی نیستم بیام تو روت بخندم :)))) ‎· shompi