صداي من رو از زير پتو ميشنويد، خيلي نرم و گرمه ، اي لاويو فيلان
کارت به جایی رسیده فید زیر پتویی می زنی ‎- shompi
اونم تنهايي ‎- Nebraska
@puyax: يه زن ديگه بگير اين فايده نداره:))) ‎- shompi