صداي من رو از زير پتو ميشنويد، خيلي نرم و گرمه ، اي لاويو فيلان
کارت به جایی رسیده فید زیر پتویی می زنی ‎· shompi
اونم تنهايي ‎· Nebraska
@puyax: يه زن ديگه بگير اين فايده نداره:))) ‎· shompi