مام يه زماني ولنتاين كادو ميگرفتيم مينداختيم صندوق عقب ميرفتيم سراغ بعدي تا شب صندوق پرميشد. اهشون گرفت تو ٣٢ سالگي خدا گير مانيار و كارن انداختم، بميريد ايشالا :دي
. ‎· Nebraska