من تو پاركم بعد يه ماشين اومده از پشت چسبونده بهم مسافر پياده كرده حالا ميخواد بره بوق ميزنه من برم جلو رد بشه، سوار خر شو خب
:)) ‎· hadi