اخرين باري كه يه همچين تصويري رو از نزديك ديديد كي بود؟
image.png
هفته قبل تو کوه ‎- hadi
به تو هيچ ربطي نداره:))) ‎- shompi
خوشا به سعادتت @hadinik ‎- Nebraska