اخرين باري كه يه همچين تصويري رو از نزديك ديديد كي بود؟
image.png
هفته قبل تو کوه ‎· hadi
به تو هيچ ربطي نداره:))) ‎· shompi
خوشا به سعادتت @hadinik ‎· Nebraska