حيف شديم رفت
image.png
چیش شبیه آینده ست؟ ‎· آیــــه!
٤٥ سال پيش اينجور تريپا رو ميزدن و انقد شيك و مرتب كه الان اينجوري نيست ‎· Nebraska