سرما خوردم كمر و پروپامون جيرجير صدا ميده
روغن کاری کن خب :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
برم تايلند پيش خاكي بدم روغن زيتون بزنه :)) ‎- Nebraska
خاکول هنوز پاتایاس؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
خبري ندارم ازش جديدا:)@saeedgreen ‎- Nebraska