سرما خوردم كمر و پروپامون جيرجير صدا ميده
روغن کاری کن خب :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
برم تايلند پيش خاكي بدم روغن زيتون بزنه :)) ‎· Nebraska
خاکول هنوز پاتایاس؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
خبري ندارم ازش جديدا:)@saeedgreen ‎· Nebraska