خيلي رسم تخميه جمعه ها مرد خونواده بايد غذا درست كنه، سرماخورده بودم فلفل تست كردم رفت تو حلقم سرويس شدم . كوفت بخورن همه غير پسرم: دي
:)))) ‎· hadi