Avatar for puyax

ﺧﺮﮔﻮﺵ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺟﻨﮕﻞ,,,, ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﺮﯾﺎﮎ ﻣﯿﮑﺸﻪ !!!! ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻗﺎ ﺭﻭﺑﺎﻫﻪ ﺍﯾﻦ ﭺ ﮐﺎﺭﯾﻪ ... ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺪﻭﻭﻭﻭﯾﻢ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ! ﻣﻴﺮﻥ ﻣﻴﺮﻥ ﻣﯿﺮﻥ ﺗﺎ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﺏ ﮔﺮﮔﻪ ... ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﻫﺸﯿﺶ ﻣﯿﮑﺸﻪ '''' ﺧﺮﮔﻮﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻗﺎ ﮔﺮﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﭺ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﺁﺧﻪ ,,,, ﭘﺎﺷﻮ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﺑﺪﻭﯾﯿﻢ ... ﮔﺮﮔﻪ ﭘﺎﻣﯿﺸﻪ ، ﻣﯿﺮﻥ ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﻩ .... ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺧﺮﮔﻮﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻗﺎ ﺷﯿﺮﻩ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ؟ ﭘﺎﺷﻮ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪﻭﯾﯿﻢ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ .... ﺷﯿﺮﻩ ﻫﻢ ﻣﯿﭙﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺭﺗﺶ ... ﮔﺮﮒ ﻭ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ ﺧﻮﺭﺩﯾﺶ ﺣﺮﻑ ﺑﺪﯼ ﻧﺰﺩ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ... ﺷﯿﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ... ﺍﻳﻦ ﭘﺪﺭ ﺳﮓ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻓﺎﺯﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﯿﮕﻴﺮﻩ ... ﻫﻲ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻭﻭﻧﻪ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10