دلا خو كن به تنهايي كه از تن ها بلا خيزد
تو تنهايي؟بتركي يعني:)))) ‎· shompi
تن ها ‎· خانوم میم
بمير توام :))@shompi ‎· Nebraska
افرين اصلاح كردم@saye ‎· Nebraska
اون عكس عه گردن و چرا برداشتي؟داشتم كامنت مي زاشتم:))) ‎· shompi
از سطح اينجا بالاتر بود :)))@shompi ‎· Nebraska
@puyax: کامنتم حیف شد یکی طلبت:))) ‎· shompi