دلا خو كن به تنهايي كه از تن ها بلا خيزد
تو تنهايي؟بتركي يعني:)))) ‎- shompi
تن ها ‎- خانوم میم
بمير توام :))@shompi ‎- Nebraska
افرين اصلاح كردم@saye ‎- Nebraska
اون عكس عه گردن و چرا برداشتي؟داشتم كامنت مي زاشتم:))) ‎- shompi
از سطح اينجا بالاتر بود :)))@shompi ‎- Nebraska
@puyax: کامنتم حیف شد یکی طلبت:))) ‎- shompi