بعد از فرندفید کلی اکانت ساختم اینور اونور ولی نرفتم، کلی حسرت نبودنش و خوردم، گالری کارهای هنری و دستی خودم و بالاخره باز کردم، چندتا سفر رفتم، نامزد کردم، عقد کردم و سه بار تیرامیسو درست کردم یه دوبار هم کیک :دی ذوق خوراکی خوردن های شبانه و عکس گذاشتن هاش هم کور شد کلن، فیلم زیاد ندیدم،کلی آدم مرد، کلی ماجرا داشتم ولی الان همچنان هستم...‏
عاشقتم یعنی :)))) ‎· arashferferi
#من_گند_زدم ‎· arashferferi
کووووفت عااارش :))) ‎· رازِشب ❦‏ ❧
من که اینارو میدونستم :/ ‎· گرین
اون آدما که مردن رو نمیدونستم فقط ‎· گرین
کی با تو بود آخه ؟ :))) باز شروع شد ‎· رازِشب ❦‏ ❧
ولی هنوز واسه من سواله ‎· گرین
افرین ‎· bahram13
مبارک باشه :) ‎· Mamad
پس این دفعه جدی جدی سوختی:دی مبارکه حسابی :) #مهره_ی_سوخته ‎· SaeedTheGiraffe ?
کوووووفته :))) ‎· رازِشب ❦‏ ❧