نمایی از گالری...‏ گالری پیرزن
test17.jpg
تبریک :) ‎· Mamad
مچکرم ‎· رازِشب ❦‏ ❧
باز اسمش رو آورد :-/ ‎· Roozbeh
تبريك فراوان همراه با خوشحالي زياد و جيغ و داد و هورا :) ‎· mahta
أين كوزه رو هم خودت درست كردي؟؟ ‎· mahta
طرح و نقش و نگار و رنگ آمیزی و این کاراش بله.... تمام کارای گالری کار دست خودم هست.. دوست داشتی پیج اینستارو دیدن کن ‎· رازِشب ❦‏ ❧
شخم مثلن ‎· رازِشب ❦‏ ❧