نمایی از گالری...‏ گالری پیرزن
test17.jpg
تبریک :) ‎- Mamad
مچکرم ‎- رازِشب ❦‏ ❧
باز اسمش رو آورد :-/ ‎- Roozbeh
تبريك فراوان همراه با خوشحالي زياد و جيغ و داد و هورا :) ‎- mahta
أين كوزه رو هم خودت درست كردي؟؟ ‎- mahta
طرح و نقش و نگار و رنگ آمیزی و این کاراش بله.... تمام کارای گالری کار دست خودم هست.. دوست داشتی پیج اینستارو دیدن کن ‎- رازِشب ❦‏ ❧
شخم مثلن ‎- رازِشب ❦‏ ❧