من هنوز تو شوک هستم :دی نمی تونم فید بدم... تازه یواش یواش زبونم داره باز میشه
چه شده است؟ ‎- Roozbeh
از بعد از فرفر تا اینجا منظورمه... ‏ ‎- رازِشب ❦‏ ❧
منم هنوز تو شوکم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سعید خداییش دلم برات تنگ رفته بود :دی ‎- رازِشب ❦‏ ❧
لهجه مشهپی رو مسخره نکن داغون ‎- arashferferi
باز این اومد :)) ‎- رازِشب ❦‏ ❧