من هنوز تو شوک هستم :دی نمی تونم فید بدم... تازه یواش یواش زبونم داره باز میشه
چه شده است؟ ‎· Roozbeh
از بعد از فرفر تا اینجا منظورمه... ‏ ‎· رازِشب ❦‏ ❧
منم هنوز تو شوکم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
سعید خداییش دلم برات تنگ رفته بود :دی ‎· رازِشب ❦‏ ❧
لهجه مشهپی رو مسخره نکن داغون ‎· arashferferi
باز این اومد :)) ‎· رازِشب ❦‏ ❧