معتاد شدم :/
به چی؟ ‎- اویس
به نت .باید ترک کنم ‎- ♥rehanefarahani♥
کتاب بخون. مطالعه هم اعتیاداوره ایشالا :)) ‎- خانوم میم
انشالله معتاد کتاب شم :دی ‎- ♥rehanefarahani♥