معتاد شدم :/
به چی؟ ‎· اویس
به نت .باید ترک کنم ‎· ♥rehanefarahani♥
کتاب بخون. مطالعه هم اعتیاداوره ایشالا :)) ‎· خانوم میم
انشالله معتاد کتاب شم :دی ‎· ♥rehanefarahani♥