این علامت میو چیکار میکنه ؟
آها میشه کد امبد کرد ‎· Reza ferferi